Radovi na izgradnji parkinga kod UKC-a Tuzla teku “punom parom”

Osnivanjem JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla počinju se poduzimati i mjere za rješavanje dugogodišnjeg problema građana- parkiranje kod UKC-a Tuzla.  Faza jedan je završena u roku od 10 dana.

„Tu je takozvana Faza 2 i očekujemo do polovine jula da bi mogli da je završimo, onda imamo viziju kako bi mogli da zaokružimo kompletan sistem umirujućeg saobraćaja na Gradini“, ističe Goran Jurak, direktor JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla.

Ovo preduzeće finansira se iz vlastitih sredstava, od čega se isplaćuju plaće za 36 uposlenika, a dobit se reinvestira u infrastrukturu. Iz preduzeća napominju da, pored teške situacije, građanima obezbjeđuju i niske cijene parkiranja vozila.  „ 80 posto parkirališta u Tuzli je po najpopularnijoj cijeni od 0,50 KM sat parkiranja“, dodaje Jurak.

(rtv slon)