PUFBIH – U FEDERACIJI BIH ZAPOSLENO 525.350 OSOBA

U Federaciji BiH zaposleno 525.350 osoba…

Porezna uprava FBiH je saopćila da je broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 19. jula ove godine iznosio 525.350.

CentralnoGrijanje

Taj broj je manji je za 1.502 u odnosu na podatak od 12. jula ove godine kada je broj zaposlenih iznosio 526.852.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca
KantonTekuće stanje na dan 19.7.2021.Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/Bd  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranikaBroj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo140.309159.65926,71
Tuzlanski kanton102.13699.12819,44
Zeničko-dobojski kanton86.53581.59816,47
Hercegovačko-neretvanski kanton52.19552.5799,94
Srednjobosanski kanton51.82649.6849,87
Unsko-sanski kanton38.63737.9887,35
Zapadnohercegovački  kanton20.64620.2193,93
Kanton 1011.33711.0982,16
Bosansko-podrinjski kanton7.4846.8891,42
Posavski kanton5.7256.3781,09
Republika Srpska7.710 1,47
Brčko distrikt810 0,15
Ukupno:525.350525.220 

(PUFBIH)