Promocija knjige “Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu”

RSD Sloboda

Promocija knjige Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu održana je jučer na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Knjiga je djelo grupe autora: Miroljuba Radojkovića, Branimira Stojkovića i Aleksandra Vranješa a izdavač je beogradski Clio.

Knjiga polazi od hipoteze da je međunarodno komuniciranje pod uticajem globalizacijskih procesa i savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija doživjelo transformaciju u novi oblik, odnosno u globalno komuniciranje. Autori nam nude genezu ovog fenomena od nastanka do današnjih (post)modernih vremena.

RMU Banovići

Radojković, Stojković i Vranješ prvo razmatraju historijski razvoj i implikacije međunarodnog komuniciranja, kao i metode i medije pomoću kojih se ono razvijalo, a potom analiziraju tehnike, uslove i aktere savremenog međunarodnog komunicaranja, kao i njegov normativni okvir.

Osvrćući se na prostornu i vremensku dimenziju ovog oblika komunikacione prakse, vraćajući se nekoliko decenija unazad, autori su podsjetili na vrijeme borbe za novi svjetski informacioni i komunikacioni poredak, preispitujući fenomene kao što su kulturni imperijalizam i međunarodna propaganda, a sve kroz prizmu jasno definisanih normi međunarodnog komuniciranja.

“Treba da se suočimo sa digitalnom stvarnošću i digitalnim društvom i da se borimo za neka nova prava, između ostalih prava na privatnost”, kazao je prof. dr. Miroljub Radojković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Autori ove knjige upozoravaju na sve veću nesigurnost na internetu, te na to kako se sve više krše prava korisnika ove mreže.

Promotor knjige, prof.dr. Najil Kurtić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na kraju se zahvalio autorima knjige istakavši da je njihov doprinos u razvoju novinarstva na ovim prostorima izuzetno velik.

 (Objektivno.ba/untz.ba)