Primaoci socijalne pomoći u TK na sebi imaju kuće, vikendice i automobile

0
117

Iz dana u dan raste broj onih koji ostvaraju socijalnu pomoć u Tuzlanskom kantonu. Raniji zakoni doprinjeli su da se pojedine osobe uvode u prava o socijalnoj pomoći bez detaljne kontrole imovine.

Tako pojedinci u našem kantonu koji ostvaraju pravo na tuđu njegu i pomoć na sebi imaju kuće, vikendice ali i automobile. Novi Zakon o socijalnoj pomoći koji je u pripremi i čije su usaglašavanje na Vladi TK spriječile demonstracije predvidio je da socijalnu pomoć mogu primati samo osobe koje na sebi nemaju registrirane imovine.

Oni koji na sebi imaju registriranu imovinu a nalaze se u stanju socijalne potrebe brigu o njima će morati po zakonu preuzimati članovi porodice.

Kako je za RTV Slon potvrđeno početkom februara krenula i kompletna revizija socijalnih davanja u našem kantonu, a bivši ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Emir Hujdurović pripremio je i Nacrt zakona koji bi spriječio zloupotrebu tih sredstava, a samim tim bi napravljena i dodatna ušteda u Budžetu našeg kantona.

(RTV Slon)