Prijavni obrasci za konkurs za MUP TK prebačeni na adresu Vlade TK

Komisija za izbor MUP-a TK-a obavještava kandidate koji žele aplicirati na Javni konkurs-oglas za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona  ima promjena kada su u pitanju aplikacije za konkurs.

Zbog tehničkih problema na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, tekst Javnog konkursa, prijavni obrazac i saglasnost za korištenje ličnih podataka u procesu odabira kandidata po Javnom konkursu-oglasu, kao i Pravilnik o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika mogu se preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba, sekcija Pozivi i obavještenja ili sekcija Ministarstva/Ministarstvo unutrašnjih poslova.

CentralnoGrijanje

(RTV Slon)