Prihvaćena Strategija za reformu Sektora pravde u BiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Strategiju za reformu Sektora pravde (SRSP) u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine.

 Izrada ovog dokumenta dogovorena je u novembru 2013. godine, tokom šestog sastanka Strukturisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH), održanog u Banjoj Luci.

Usvajanje SRSP najvažniji je strateški korak i u cilju dobivanja pomoći iz IPA sredstava.

CentralnoGrijanje

Opći cilj i osnovna vodilja u izradi SRSP u BiH je stvaranje zajedničkog dugoročnog strateškog okvira, koji sadrži usaglašene dugoročne prioritete za budući razvoj ovog sektora u cjelini, kao i realne reformske aktivnosti.

Ova strategija izrađena je zajedničkim radom ministarstava pravde BiH, entiteta i kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(RTV Slon)