Prekid u napajanju električnom energijom

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom u naselju Bare, općina Tuzla, u vremenu od 08:30 do 14:30 sati.

Do prekida u napajanju električnom energijom doći će i na području općine Živinice u to u naseljima Par Selo, Orašje i Dubrave u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

CentralnoGrijanje

Kada su u pitanju druge općine do prekida će doći u općini Gradačac u ulici Esada Taslidžića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati te na području Kladnja u naseljima Hrastovac,  Crkvište, Srmać, Tisovac, Plahovići, Buševo te u ulicama: Kladanjskih brigada, Titova, 16.Muslimanske brigade, Branilaca Bosne, Avdage Hasića, Drum-Borak i Drum u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

(RTV Slon)