Predstavljeni rezultati: Šta su Vlada i Parlament radili u proteklom periodu?

0
20

Prvi kvartal 2015. godine, u Federaciji BiH, u potpunosti je bio obilježen nadmudrivanjem članica uspostavljene vladajuće koalicije o ministarskim mjestima u novoj Vladi Federacije BiH.

To su pokazali rezultati rada Federalne vlade i Parlamenta za prvi kvartal ove godine, koje su danas predstavili Centri civilnih inicijativa.

Također, kako je istaknuto, dovedena su u pitanje sva postizborna obećanja i nade građana da će se političke stranke i novoizabrane vlasti konačno početi baviti ozbiljnim problemima građana.

„Političke elite nisu demonstrirale pozitivni pomak prema građanstvu i društvu u cjelini, jer su se pogrešno fokusirale. Umjesto na definisanje ciljeva u kontekstu poboljšanja kvaliteta života građana i načina za njihovo ostvarivanje bavili su se raspodjelom vlasti i moći“- istakao je Darko Marić, konsultant za medije CCI-a.

Denis Telić, konsultant za monitoring rada Vlade, podsjeća da je „sve do samog kraja prvog kvartala, kada je, pod različitim pritiscima, između ostalog, prijetnje finansijskim kolapsom Federacije, ukoliko se ne usvoji budžet, konačno potvrđena nova vlada FBiH, na djelu je bila vlada u „tehničkom mandatu”.

– Ta činjenica, uz onu o odluci nove parlamentarne većine da, praktično, ignoriše rad ove vlade, ključno je odredila rezultate postignute u ovom periodu“, rekao je Telić.

Ukazao je na činjenicu da je u prvom kvartalu odnos Vlade i Parlamenta bio na najnižem mogućem nivou, dodajući da je Parlament odlukom stranaka nove vladajuće koalicije, ignorirao rad vlade u „tehničkom mandatu”, odbijajući da razmatra mjere koje je ona realizovala.

– Čak 12 zakona koje je Vlada utvrdila u ovom periodu, nije razmatrano u Parlamentu, a 29 zakona je povučeno iz parlamentarne procedure. Nova vlast krenula je s ambicioznim planovima, o povećanju broja zaposlenih za 6.000 samo u 2015. godini, te povećanju prosječne plate u ovoj godini, a još nije usvojen Program rada Vlade FBiH za ovu godinu. Na taj način je prekršen Poslovnik o radu, ali i Uredba koja definiše izvještavanje i planiranje rada Vlade – kaže Telić.

Kazao je je da je evidentan različit stepen transparentnosti u radu domova parlamenta FBiH, koji se najbolje vidi na „najosjetljivijem” pitanju – plaće.

– Dom naroda PFBiH je u posljednjoj godini prethodnog mandata učinio dostupnim podatke o primanjima svih delegata, uz najavu ažuriranja ovih podataka svaka tri mjeseca, čime je postao prva i jedina institucija u BiH koja transparentno i detaljno prikazuje primanja svakog delegata pojedinačno. Za razliku od potpune transparentnosti Doma naroda, Predstavnički dom PFBiH nije CCI-u, ni na zahtjev, dostavio tražene podatke o primanjima poslanika novog saziva, ostvarenim u prva tri mjeseca 2015. godine – istakao je Telić.

Lejla Deronja-Suljić, konsultantica monitoringa rada Parlamenta FBiH, istakla je da su rezultati novog saziva Federalnog parlamenta bili porazni i „manje- više su se svodili na čekanje dogovora stranačkih lidera“, piše Fena.

– Osim mjera koje su bile usmjere na proces konstituisanja, te ključnih akata vezanih za finansiranje Federacije BiH (među kojima su i dva jedina usvojena zakona), na nivou Parlamenta, u prvom kvartalu 2015., jednako kao ni u posljednjem kvartalu 2014. nije realizovana niti jedna druga mjera. Ni jedan od domova nije u ovom period razmatrao nijednu od mjera, koje su novi saziv dočekale sa statusom ,,u proceduri” – izjavila je Deronja- Suljić.

Naglasila je da je marginalizacija žena u političkom životu, nastavljena i izborom čelnih funkcija unutar klubova i radnih tijela Parlamenta FBiH navodeći da je od 23 do sada raspoređene predsjedničke pozicije u stalnim radnim tijelima Predstavničkog doma 19 dodijeljeno poslanicima, a tri poslanicama, dok u Domu naroda, u periodu na koji se odnosi ovaj izvještaj, još nije izvršena raspodjela pozicija u stalnim radnim tijelima.

– Kao pozitivna činjenica, u ovom kontekstu, izdvaja se izbor žene za predsjedavajuću Doma naroda, koji je, međutim, očito, tek „izuzetak koji potvrđuje pravilo”, zaključila je Deronja -Suljić.

Dodala je da Dom naroda nije u potpunost popunjen, jer nedostaju četiri delegata iz srpskog naroda, kao i to da „još  nije izabran nijedan potpredsjednik, opet iz srpskog naroda, a ni do kraja prvog kvartala nije izvršena raspodjela pozicija u stalnim radnim tijelima, što znači da ovaj dom, pa time i Parlament nije u potpunosti osposobljen za rad“.

Od općih izbora 2014. godine do isteka prvog kvartala 2015. CCI   je identifikovao više od 80 različitih rješenja, saglasnosti i odluka kojima su razrješavani i imenovani novi direktori, i drugi funkcioneri, javnih preduzeća i institucija, članovi nadzornih i upravnih odbora, i sl.

– Članice nove parlamentarne većine su burno reagovale na ova imenovanja, no suština njihove reakcije nije bila principijelne prirode, nego se radi o tome da oni ta imenovanja tretiraju kao neku vrstu izbornog plijena i hoće da ih, nakon što utvrde „zone interesa” vrše sami – naglasio je Telić.

CCI s druge strane, ističe potrebu široke javne rasprave i zakonskog reguliranja ove materije, koje će ukinuti partitokratiju i ograničiti uticaj stranaka na zapošljavanje.

U tom smislu smatraju da je potrebno drastično smanjiti broj radnih mjesta na koje stranke mogu postavljati svoje ljude „vodeći se pritom logikom zdravog razuma i najboljim iskustvima razvijenih demokratskih zemalja“, a ne po stranačkoj liniji kako je danas.

– Također, tražimo da se na internetskim stranicama Vlade i Federalnog parlamenta što prije postave podaci o pojedinačnom glasanju ministara bar za zakone i strategije, da se nađu zapisnici sa sjednica, godišnji i kvartalni izvještaji o radu te informacije o javnim raspravama – kazao je Telić.

Posmatrajući prve kvartale tokom posljednjih pet godina došlo se do zaključka da je „najuspješniji kvartal o pitanju efikasnosti i rada Vlade Federacije bio onaj 2014. kada je period kada su građani Federacije BiH, nezadovoljni političkom klimom i životnim standardom, masovno izašli na ulične proteste, a zahtijevana je i smjena Federalne vlade“.

Centri civilnih inicijativa pozivaju novu Vladu da odgovorno, ne gubeći više ni časa, pristupiti poslu, fokusirajući se na najznačajnije probleme građana i zemlje u cjelini.

– Pozivamo je da ispuni obećanja data u ekspozeu njenog prvog čovjeka. A stranke, pogotovo one vladajuće koalicije, pozivamo da se pridržavaju obaveza koje su prihvatile potpisujući Izjavu o Evropskom putu BiH – poručili su predstavnici CCI-a na predstavljaju rezultata rada Vlade i Parlamenta.

(rtv slon)