Predsjedništvo naložilo da se aktiviraju i Oružane snage u borbi s poplavama

0
87

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku da se svi raspoloživi ljudski resursi i materijalno-tehnička sredstva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažuju na pružanju pomoći civilnim organima i građanima BiH, u reagiranju na nastalu situaciju uzrokovanu poplavama na teritoriji BiH, saopćeno je jutros.

Predsjedništvo BiH je jutros održalo hitnu sjednicu na kojoj je razmotrilo načine pomoći civilnim organima i građanima. Ovlastilo je ministra odbrane da po potrebi i na zahtjev odgovarajućih civilnih organa angažuje Oružane snage Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji.

Odluka stupa na snagu odmah i bit će na snazi sve dok postoji potreba za pomoć civilnim organima i građanima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

“Ministru odbrane Bosne i Hercegovine naloženo je da neprestalno izvještava Predsjedništvo BiH o stanju na terenu i o svakom pojedinačnom angažmanu Oružanih snaga BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će nastaviti pažljivo da prati razvoj situacije na terenu i bit će u neprestalnoj komunikaciji s nadležnim civilnim organima u Bosni i Hercegovini”, rečeno je.

(NAP)