Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozvao je građane da glasaju za BOSS

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozvao je građane da glasaju za BOSS, koji se dokazao kao beskompromisni i istinski zaštitnik interesa građana, podsjećajući da djelovanje BOSS-a u proteklom dvadesetogodišnjem periodu daje puni legitimitet za nastavak kampanje borbe za ljudska i socijalna prava i bolje uslove života svih građana.
Višegodišnja BOSS-ova beskompromisna kampanja protiv korupcije,hiperaktivan i produktivan rad BOSS-a između izbora, sa konkretnim predlozima rješenja teške ekonomske i političke krize – građani imaju mogućnost prepoznati kao najbolju predizbornu kampanju.
Glasanjem za BOSS i ulaskom BOSS-a u zakonodavne institucije, građani će imati nekorumpiranog, nepristranog i upornog političkog zastupnika, što dokazuje dosadašnji rad BOSS-a od više hiljada reakcija i prijedloga rješenja ekonomske i političke krize, uključujući i video materijal, a koji je prezentiran na web stranici boss.ba i dokazuje da je BOSS izrazito aktivno djelovao u cilju zaštite građana i pored brutalnog medijskog embarga, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

CentralnoGrijanje

(Press BOSS-a)