Potpisan ugovor o realizaciji projekta „Pomoć u saniranju šteta izazvanih nastupanjem stanja prirodne nesreće u općini Tuzla”

Danas je u Općini Tuzla potpisan ugovor o realizaciji projekta „Pomoć u saniranju šteta izazvanih nastupanjem stanja prirodne nesreće u općini Tuzla (OSF FRP) – Uklanjanje nanosa i naplavina sa obala i iz korita vodotokova na području općine Tuzla, nastalih nakon poplava u maju 2014.godine”, između predstavnika donatora – Fonda otvoreno društvo BiH, investitora – Općine Tuzla i izvođača radova – JKP „Komunalac” d.o.o. Tuzla.

Ugovorom je planirano čišćenje i otčepljavanje korita rijeka i potoka od nanosa mulja i otpada u ukupnoj dužini od 10.500 metara, uz odvoz otpada na lokalne deponije, kao i privremeno zapošljavanje i stvaranje dohotka za jedan dio najugroženijeg stanovništva. Konkretnije, ugovorom je predviđeno sljedeće:

1. Sanacija korita rijeke Jale u dužini od 8.500 m. – od mosta kod Doma penzionera do zapadne granice općine Tuzla. Planirani radovi obuhvataju: sječenje šiblja i manjeg drveća, košenje trave, uklanjanje nanosa materijala, skupljanje dijelova obloge sa dna korita i vraćanje (slaganje) istog na oštećene dijelove obale, odvoz na deponiju udaljenu 5 km.

2. Sanacija korita Mramorskog potoka u dužini od 1.800 metara. Planirani radovi obuhvataju: sječenje šiblja i drveća, košenje trave, uklanjanje nanosa materijala, te odvoz na deponiju.

CentralnoGrijanje

3. Sanacija korita potoka Joševica u dužini od 200 m (obuhvaćeno je samo ušće potoka oko mosta gdje su uslijed bujičnih voda stvoreni nanosi mulja). Planirani radovi obuhvataju: sječenje šiblja i drveća, uklanjanje nanosa materijala, te odvoz na lokalnu deponiju.

Projektom će se realizovati 39.347 radnih sati kroz privremeno angažovanje nezaposlenih osoba sa evidencije Općinskog biroa za zapošljavanje, čime će 163.683 KM biti isplaćeno za privremeno angažovanje radne snage.

Izbor radnika za privremeno angažovanje izvršili su JU Služba za zapošljavanje TK – Biro za zapošljavanje Tuzla i JU Centar za socijalni rad Tuzla. Ukupna vrijednost projekta iznosi 317.521,40 KM, od čega je Fond otvoreno društvo BiH obezbijedio 245.000,00 KM, dok je općiina Tuzla obezbijedila 72.521,40KM. Planirano je da se projekat u općini Tuzla realizuje u periodu od 2 mjeseca.

 

(N.T/ Objektivno.ba)