Poslodavci nisu obavezni osigurati ni minimum opreme

0
104

Postojeći Zakon o zaštiti na radu u našoj zemlji je star, neupotrebljiv i ne štiti nikoga. Njime se kazne za prekršioce propisuju, ni manje ni više, u jugoslavenskim dinarima! Do donošenja novog zakona, koje se ni ne nazire, radnici su ostavljeni na milost i nemilost poslodavaca.

– Za proteklih deset godina više od 20 ljudi je smrtno stradalo. Stotine su teže i lakše povrijeđene dok su obavljali svoj posao. A to je tako jer aktuelni zakon ne obavezuje poslodavce da osiguraju minimum opreme – priča Amer Toskić, predsjednik Sindikata grafičkih radnika BiH.

Da bi radnik pristupio mašini ili aparatu koji mogu uzrokovati bilo kakve posljedice po njegov život, treba imati propisanu zaštitu.

– Ovdje to nije tako. Kada neko strada, to je aktuelno samo jedan dan, a već sutradan više niko ne vodi brigu o njegovoj porodici, ili, ako je čovjek ostao invalid, o njegovom životu- navodi Toskić.

Brojne nelogičnosti 

I u Savezu samostalnih sindikata FBiH kažu da je sramotno što je takav zakon na snazi.
Objašnjavaju da postojeći zakon stvara probleme i inspekciji za zaštitu na radu, jer ne može odmah izdati prekršajni nalog ukoliko je zakon prekršen, već izdaje rješenje o otklanjanju nedostataka.

– A ako se u predviđenom roku nedostaci ne otklone, tek tada se izdaje prekršajni nalog. Novim zakonom koji je u prijedlogu, ovakve nelogičnosti konačno će biti otklonjene – kazali su u SSS FBiH.

(Avaz)