Poslanici nisu prihvatili inicijativu SDP-a za ukidanje paušala i naknada za odvojeni život!

0
162

Klub SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH na jučerašnjem zasjedanju predložio je dvije incijative koje su podrazumjevale mjere štednje kada su u pitanju plate, ukidanje paušala za profesionalni rad izabranih dužnosnika i naknada za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada.

U drugoj inicijativi Parlament FBiH je trebao što hitnije zadužiti Vladu Federacije BiH da pripremi rebalans budžeta Federacije BiH za 2014. godinu kako bi se ušteđena sredstva preusmjerila za finansiranje projekata za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH.

U obrazloženju svoje incijative iz Kluba SDP-a rekli su da što hitnije treba da se sprovedu mjere smanjenja primanja izabranih dužnosnika, a prvenstveno ukidanje svih dodatnih privilegija poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, te ista sredstva usmjeriti prema socijalno ugroženom stanovništvu.

Za prvu inicijativu 29 poslanika je glasalo za, 12 je bilo protiv, dok je 17 bilo suzdržano, dok je za drugu inicijativu za glasalo 36 poslanika, protiv bilo 13, a isto toliko bilo i suzdržano. Napominjemo, u tom trenutku je u sali bilo 27 poslanika iz SDP-a.

Slavici Josipović nedovoljno 600 KM za odvojeni život

Podsjetimo, Slavica Josipović, poslanica HDZ-a 1990. u Predstavničkom domu PFBiH je 2011. godine je za govornicom izjavila da joj je malo 600 KM za odvojeni život. Ovo samo pokazuje da je teško bilo za očekivati da ona i njena stranka podrže inicijativu za ukidanje dodatnih naknada poslanika.

(MOJportal)