Poništene rang liste kandidata za dodjelu stipendija u TK!

Ministarstvo za boračka pitanja TK donijelo je odluku o poništavanju rang listi kandidata za dodjelu stipendija.

Poništavaju se:

1. Rang lista kandidata – studenata iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za studij u školskoj 2014/2015. godini.

2. Rang lista kandidata – učenika iz kategorije porodica šehida – poginulih branilaca za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015. godinu.

3. Rang lista kandidata – učenika iz kategorije ratnih vojnih invalida za dodjelu stipendija za školsku 2Ol 4/2015. godinu.

4. Rang lista kandidata – učenika iz kategorije demobilisanih branilaca za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015. godinu.

(rtv slon)