Penzioneri FBiH u pregovorima sa Federalnim zavodom za 149 stanova

0
112

Godišnja izvještajna sjednica Skupštine Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH održana je danas u Sarajevu, na kojoj se razmatralo šta je sve urađeno u protekle četiri godine i aktuelni problemi penzionera, prenosi RTV Slon.

Radi prevazilaženja teškog stanja, u kojem se penzioneri nalaze u Federaciji BiH, potpisanim Sporazumom o isplati i povećanju penzija, te Protokolom o međusobnoj saradnji Savez je nastavio intenzivne razgovore s Vladom Federacije BiH.

– Sporazumom smo obezbijedili osiguranu isplatu penzija na dostignutom niovu za četiri mjeseca u 2013. godini i povećanje penzija s pet posto od prvog januara ove godine. Protokolom između Vlade FBiH i Saveza potvrđena je spremnost na saradnju u oblastima koja se tiču penzijsko-invalidskog osiguranja – kazao je za Agenciju FENA predsjednik Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera u FBiH Omer Omerefendić uoči današnje sjednice.

Izrazio je zadovoljstvo što „Federalna vlada do sada ispunjava sve ono čime se obavezala Sporazumom i Protokolom“, te posebno ističe usvajanje seta antikoruptivnih zakona, koje je Predstavnički dom Federalnog parlamenta prije dva dana usvojio.

-Nadamo se da će i Dom naroda odobriti ove zakone, kojim se poboljšava poslovni ambijent, uplata doprinosa i eliminisanje rada nacrno. Tražili smo da se pod hitno donese Zakon o prekršajima kako bi se pooštrila postojeća blaga kaznena politika kod držanja radnika nacrno, što je i učinjeno. Promjenom zakonske regulative i energičnom akcijom suzbijanja rada nacrno iz 2007. godine obezbijeđena je neposredno poslije te akcije registracija 56.000 radnih mjesta- navodi Omerefendić.

Mišljenja je da bi usvajanjem ovog zakona veliki dio radnika bio regularno zaposlen, jer prema nezvaničnim podacima sada ima oko 120.000 radnika koji rade nacrno pa se jedna manja grupacija enormno bogati na račun radnika i neplaćanja poreza i doprinosa.

Stanje penzionera u Federaciji BiH ocijenio je veoma teškim te podsjetio da je tokom ekonomske krize došlo do smanjenja broja zaposlenih radnika što je imalo za posljedicu i smanjenje prihoda u Fond PIO, dok se broj penzionera posljednjih godina povećao za oko 7.000 godišnje.

Takvo stanje, smatra, dovelo je u pitanje likvidnost Federalnog zavoda PIO.

– Tražimo da se pooštri kontrola koja treba biti stalna i koja se odnosi na naplatu poreza i doprinosa, jer po tom osnovu postoje velika dugovanja prema FZPIO – kaže Omerefendić.

Među pozitivnim stvarima, istakao da je u prošloj i ovoj godini 700.000 KM osigurano na ime besplatnog liječenja i rehabilitacije bolesnih i najugroženijih penzionera u banjama.

– U pregovorima smo s direktorom FZ-a da od još 149 preostalih stambenih jedinica najveći dio tih stanova bude dodijeljen našem savezu da bi ga prvostepene stambene komisije podijelile penzionerima u skladu s Pravilnikom o stambenim odnosima i na takvu podjelu drugostepena stambena komisija dala suglasnost- kazao je Omerefendić.

Potcrtao je i to da je osigurano s Vladom Federacije  BiH da se i dalje vrši kontinuirano subvencioniranje električne energije za penzionere s najnižom i zajamčenom penzijom čija potrošnja ne prelazi 268 kWh. Pravo na ovu subvenciju imaju 293.475 penzionera.

Navodeći da je neophodno aktivno uključivanje Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH u donošenju seta zakona koji se odnosi na realizaciju reforme penzionog sistema, kaže da penzioneri traže da se „sve socijalne penzije koje nisu pokrivene radnim stažom i uplaćenim doprinosima finansiraju iz budžeta Federacije BiH“.

– Predlažemo Vladi Federacije da se ponište izmjene i dopune zakona o privatizaciji iz januara 2009. godine, na način da se kod prodaje državnog kapitala 20 posto gotovinskih sredstava direktno transferira u FZ, a ne Razvojnoj banci kako je to učinjeno izmjenom ovog zakona- rekao je u izjavi za Agenciju Fena Omerefendić.