Penzije za septembar bit će isplaćene do 10. oktobra?

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić najavio je da bi za četiri dana trebala zasjedati oba doma Parlamenta Federacije BiH.
– Iako nemamo parlamentarnu većinu, u Vladi Federacije imamo normalan rad u tehničkom smislu. Parlament je ocijenio da vanredno zasjeda Dom naroda, a insistirali smo da sedam dana kasnije, prije 10. oktobra, budu održane redovne sjednice oba doma – kaže Novalić.

Na dnevnom redu ovih sjednica, kaže, naći će se oko osam zakona, među kojima je, „rebalans budžeta, Zakon o preferencijalnom iznosu doprinosa i obaveza za poljoprivredu, tekstil, stara zanimanja i za taksiste, te zakoni o blagajničkom poslovanju, o stranom ulaganju“.

– Bez obzira na to što nemamo parlamentarnu većinu mislimo da su to zakoni koji moraju ići i koji su potpora prvom zapošljavanju, gdje ne bismo trebali imati opoziciju kada su u pitanju reforme, očekujemo stvaranje šireg fronta parlamentarne većine od kojih će dio biti iz opozicije. Na primjeru usvajanja Zakona o radu vidjeli smo da biti opozicija u odnosu na vlast ne znači biti i opozicija u odnosu na interes države i naroda – istakao je Novalić.
Potvrdio je da će penzije za septembar biti isplaćene do 10. oktobra. Moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru produžen je do kraja 2015.godine.
Premijer je istakao da za potpunu primjenu novog Zakona o radu potrebno je donijeti kolektivne ugovore. Sa svoje strane Vlada FBiH je svoj posao završila kada je Zakon o radu usvojen. Dogovorene kolektivne ugovore Vlada će primijeniti na kolektivne ugovore koja se tiču državne službe, BH Telecoma, elektroprivreda i Željeznica.

– Do 20. decembra trebaju se završiti kolektivni ugovori, a ako se to ne desi postoji rok produženja 90 dana. To znači da 20. marta više nema manevarskog prostora ni za koga. U tom slučaju Vlada bi donijela uredbu koja garantira minimum prava, ali vjerujem da će svi svjesni tog ograničenja napraviti kolektivne ugovore u svim branšama – naglasio je Novalić.

Također, smatra da bi se mogao ispoštovati rok do 15.novembra, što se tiče Federacije da se preda prvi izvještaj o provedbi Reformske agende.

Prema Akcionom planu, Reformska agenda ima 51 aktivnost, od čega je Vlada FBiH, do sada, provela devet, a radi na novih 17 aktivnosti.

CentralnoGrijanje

To su, kaže Novalić, Akcioni plan Reformske agende 2015 – 2018. Matrica nosilaca aktivnosti s rokovima za izvršavanje istih, Zakon o uvezivanju nedostajućeg radnog staža – Zakon o uplati neuplaćenih doprinosa po osnovu PlO-a, Reforma PlO-a, Sanacija deficita i poboljšanje likvidnosti zavoda PIO, „Borba” protiv sive ekonomije, prvo zapošljavanje i zapošljavanje nakon dužeg odsustva.

Također, Vlada FBiH radi na reorganizaciji državnih organa, izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi, rebalansu budžeta FBiH za 2015. godinu, ugrađivanju naknada koje nemaju karakter plaće u poreznu osnovu.

Ostali prioriteti Vlade do kraja decembra su poljoprivreda – potencijal za zapošljavanje, harmonizacija plaća u državnim organima, kolektivni ugovori, izmjena Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja – cargo uvoz, sistem povrata, kao i aktivnosti koje provodi s Vladom RS-a: akcize na duhan i pivo, putarine – 10 feninga/litar goriva, Zakon o državnoj službi i registracija automobila, cestarine.

– Ova godina je fokusirana na tri stvari: na radno pravno zakonodavstvo zaključujući s kolektivnim ugovorima, na sprječavanje rasta javnih troškova državnih službenika (tiče se Zakona o državnim službenicima koji će veoma brzo ugledati svjetlo dana) i na podupiranje zapošljavanja – izjavio je Novalić.

Naglasio je da naredne godine na red dolazi poslovno okruženje, privredni sudovi, registracije, dozvole i također podupiranje zapošljavanja, dok 2017. godine Vlada FBiH trebala bi se baviti javno privatnim partnerstvom, koncesijama, iskorištavanjem resursa te privlačenjem investicija.

(Fena)