Partija evropskih socijalista dala punu podršku radu SDP BiH

0
66

Delegacija Socijaldemokratske partije BiH učestvovala je na Kongresu Partije Evropskih Socijalista (PES) koji  je 1. marta održan u Rimu.

Predstavnici SDP BiH imali su niz bilateralnih susreta sa delegacijama sestrinskih stranaka, kao i najvišim zvaničnicima PES-a i Evropskog Parlamenta (EP). Posebno treba izdvojiti sastanke sa Martinom Schultzom, predsjednikom EP, i Sergeiom Stanishevevim, predsjednikom PES-a.

Jedan od centralnih događaja bila je sjednica Balkan Task Force, kojom je predsjedavao ministar vanjskih poslova Bugarske Kristian Vigenin, a koja je bila posvećena Bosni i Hercegovini. Tom prilikom brojni predstavnici delegacija, evropski parlamentarci, kao i članovi Predsjedništva PES-a detaljno su upoznati sa prilikama u BIH sa posebnim naglaskom na posljednja dešavanja.

Kao i mnogo puta do sada data je puna podrška ljudima i politici SDP-a koja ispred svih prioriteta na prvo mjesto stavlja državu BiH kao multietničku zajednicu jednakopravnih građana. Konstatovano je da je ozbiljna ustavna reforma uz učešće međunarodne zajednice, u najširem smislu te riječi, jedino suštinsko i konkretno rješenje za BiH, budući da postoji koncenzus da većina problema u našoj zemlji ima korijen u nefunkcionalnom ustavnom uređenju koje se u evropskim krugovima sve češće naziva “Daytonska luđačka košulja”.

Čelnici PES-a su podržali opravdane zahtjeve građana, koji u potpunosti korespondiraju sa politikama SDP-a, a posebno one koji se tiču revizije privatizacije, usvajanja Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i efiskasnijeg upravljanja i ušteda na svim nivoima te osudili nasilje koje, kako stvari stoje, nema nikakve veze sa nezadovoljnim građanima.

Na Kongresu PES-a, gdje je učešće uzelo preko 3.000 socijalista i socijaldemokrata iz cijele Evrope, Martin Schultz izabran je za zajedničkog kandidata za Predsjednika Evropske Komisije. Delegaciju SDP-a BiH činili su članovi predsjedništva Saša Magazinović, Damir Mašić i Jasenko Selimović.

Rim

(Press SDP BiH)