Osobe sa invaliditetom na granici siromaštva

Osobe s invaliditetom su još uvijek na margini ekonomskih dešavanja. Oko 70 posto odraslih osoba s invaliditetom živi blizu ili ispod granice siromaštva.
U januaru 2013. u FBiH je zabilježeno 9.971 osoba sa invaliditetom bez posla, a u Tuzlanskom kantonu 2.131.  To znači da samo Tuzlanski kanton nosi 21.37% od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

CentralnoGrijanje

 

(RTV Slon)