Osnova za raspodjelu javnih prihoda mora biti proizvodnja novih vrijednosti

0
159

Na današnjoj konferenciji za novinare premijer Tuzlanskog kantona je upitan da prokomentariše jučerašnju izjavu premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića da je „Sarajevski kanton motor i kičma svih privrednih procesa u BiH“.

„Izjava da je Sarajevski kanton motor i kičma svih privrednih procesa u BiH i da bi ukidanje pondera značilo udar na ekonomiju BiH, jer Sarajevski kanton navodno finansira i ostale kantone još je jedna u nizu promašenih „trica“ premijera Konakovića“, rekao je premijer Gutić.

Ukoliko analiziramo debalans pokrivenosti uvoza izvozom u Sarajevskom kantonu, može se vidjeti da taj negativan rezultat direktno utiče na ukupni debalans pokrivenosti uvoza izvozom u cijeloj FBiH. Trgovinski deficit FBiH u 2014.godini (još uvijek nisu dostupni zvanični rezultati za 2015.) iznosio je 4,5 milijardi KM. Od toga 2,5 milijardi je deficit ostvaren u Kantonu Sarajevo (55% ukupnog deficita u FBiH), a u istom vremenu Tuzlanski kanton je ostvario deficit u iznosu 200 miliona KM (10% sarajevskog deficita ili tek 4,4% ukupnog deficita u FBiH). Iz zvaničnih podataka Vanjskotrgovinske komore BiH jasno je vidljivo da najbolji rezultat i najbolji stepen pokrivenosti imaju upravo Tuzlanski i Zeničko – dobojski kanton.

Gledajući Bosnu i Hercegovinu u cjelini, Tuzlanski kanton ima i najveći broj radnika uposlenih direktno u proizvodnji. 

„Neka premijer Konaković navede broj radnih mjesta u direktnoj proizvodnji gdje se stvara nova vrijednost u Sarajevskom kantonu. To su direktna rada mjesta koja stvaraju novu vrijednost i koja plaćaju PDV iz kojeg se svi mi finansiramo. Prije nekoliko dana imali smo i izjavu koju je premijer Konaković, komentirao, a u vezi studije koja je naručena vezano za Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i tada je kazano da je KS najveći izvoznik električne energije. Još jednom ga pozivam da kaže koji se ozbiljan privredni subjekt, koji se bavi privrednom proizvodnjom, nalazi u Kantonu Sarajevo. Nemojte računati javne institucije, BH Telecom, BH Poštu, Elektroprivredu BiH, te nerezidentne porezne obveznike. Proizvodnja novih vrijednosti, a ne usluge i administracija, moraju biti osnov za raspodjelu javnih prihoda“ rekao je premijer Gutić, dodajući da je Kanton Sarajevo je samo retorički podržavao i donošenje esencijalne liste i zaštitu domaćih proizvođača lijekova u Tuzlanskom kantonu, a konkretne aktivnosti, iako su bile obećavane, su nažalost izostale.