Oružane snage pripremaju najveću vježbu u 2014. godini

Oružane snage BiH pripremaju najveću vježbu koja će biti sprovedena u ovoj godini a riječ je o vježbi naziva „Dinamičan odgovor 14-5”. Na ovom projektu domaće oružane snage sarađivaće sa pripadnicima EUFOR-a.

Cilj vježbe je da se analiziraju zadaci, zahtjevi, matrice sinhronizacije i raspored planiranja i realizovanja vježbe, koji su definisani na Inicijalnoj konferenciji. Na Glavnoj planskoj konferenciji će se potvrditi Plan izvođenja.

CentralnoGrijanje

Kombinovana vježba održat će se u Centru za borbenu obuku i Centru za borbene simulacije na Manjači, u periodu od03.-12.06.2014.godine. Ovo će biti najveća vježba u organizaciji Oružanih snaga BiH u 2014. godini, u kojoj će učestvovati i EUFOR sa tri čete iz Velike Britanije, Slovenije i Austrije.

(RTV Slon)