Općinske službe nastavljaju sa radom

Matični ured, Centar za pružanje usluga građanima i Pisarnica Općine Tuzla počeli sa radom danas,13.2.2014. godine, u prostorijama JU Centar za socijalni rad Tuzla (Ul. Kozaračka bb, preko puta benzinske pumpe u Slavinovićima, kontakt telefon 035 369 026).

Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica izmješteno je  u prostorije MZ Novi Grad I (Ul. Dr. Rose Hadživuković 8, tel. 035 273 426).

Ostale općinske službe, koje imaju sjedište u zgradi Općine Tuzla (Ul. ZAVNOBiH-a 11) su nastavile sa radom na istoj lokaciji. Telefonske i internet veze u zgradi Općine Tuzla će biti u funkciji  u ponedjeljak, 17.2.2014. godine (broj tel. centrale 035 307 307).

CentralnoGrijanje

Molimo građane i pravne subjekte za razumijevanje zbog mogućeg otežanog funkcionisanja, jer jedan broj općinskih službi radi u otežanim okolnostima zbog oštećenosti instalacija i nedostatka dijela informatičke i druge opreme-navodi se u saopćenju Općine Tuzla.

(RTV Slon)