Općina Tuzla: OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI UNIŠTENI ILI OŠTEĆENI USLIJED PRIRODNE NESREĆE U MAJU 2014

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA TUZLA

Tuzla, 09.09.2014. godine

Saopštenje za javnost

CentralnoGrijanje

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Tuzla je, na svojoj sjednici održanoj dana 28.08.2014. godine, donijelo Program zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji  stambenih zgrada, zahvaćenih prirodnom nesrećom na području općine Tuzla.

Program zbrinjavanja i pomoći je donesen na osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom i Zakona o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima, koje je na prijedlog Općine Tuzla, donio Parlament Federacije BiH. Program zbrinjavanja, navedeni zakonski dokumenti i podzakonska akta Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva pravde predviđaju da se za pomoć u novcu (namjenska sredstva) i dodjelu lokacija TREBA RASPISATI JAVNI KONKURS.

Imajući u vidu činjenicu da je, prema preliminarnim podacima, na području općine Tuzla evidentirano 909 oštećenih i uništenih stambenih objekata, od čega je 94 potpuno srušenih, apelujemo na sve građane koji su pretrpjeli štete na stambenim objektima da se jave na raspisane javne konkurse i na konkurse, koji će se uskoro biti raspisani za dodjelu 49 građevinskih parcela na četiri lokacije, a u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, jer će jedino na taj način moći ostvariti pravo na pomoć koja im se po Zakonu i po Programu zbrinjavanja može pružiti.

DAKLE, U SKLADU SA ZAKONOM, GRAĐANI ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI UNIŠTENI ILI OŠTEĆENI USLIJED PRIRODNE NESREĆE U MAJU 2014., JEDINO PRIJAVOM NA JAVNI KONKURS MOGU OSTVARITI PRAVO NA DODJELU LOKACIJA I POMOĆ U NOVCU.

                                                                                              OPĆINA TUZLA