Oko 250 hiljada KM lokalnim zajednicama za otklanjanje posljedica poplava i klizišta

0
97

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od prirodnih nesreća, poplava i klizišta u 2014. godini. Naime, na zahtjev Vlade TK, Federalni štab civilne zaštite je, donio Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta i Tuzlanskom kantonu dodijelio iznos od 200.000,00 KM.

Raspodjela 70% dodijeljenih sredstava pomoći izvršena je linearno odnosno po 10.750,00 KM općini, odnosno Gradu i 30% selektivno obzirom da su određene općine bile izostavljene iz ranijih raspodjela ili im je za saniranje nastale štete potrebno nešto više sredstava nego im je ranije dodijeljeno.

Također, Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava namjenskih donacija prikupljenih za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području Tuzlanskog kantona. Do kraja 2015.godine prikupljeno je dodatnih sredstava namjenskih donacija u iznosu od 38.888,15 KM koliko je i planirano u Budžetu za 2016.godinu. Imajući u vidu iznos sredstava kao i činjenicu za koju namjenu su prikupljena od strane fizičkih i pravnih, inostranih i domaćih lica, te dosadašnji način raspodjele navedenih sredstva, predloženo je da se prikupljena sredstva raspodjele linearno svim jedinicama lokalne samouprave.

Svim donatorima domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima ovim putem Vlada Tuzlanskog kantona, se želi zahvaliti na razumijevanju i pomoći u saniranju šteta i pomoći fizičkim licima koji su pretrpjeli velike štete tokom prirodnih nesreća koje su zadesile područje Tuzlanskog kantona tokom 2014. godine.

(RTV Slon)