Odobreno 476.000 dolara za nabavku stočne hrane

Na inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MSTEO), Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO), koja egzistira kao specijalizovana agencija UN-a, odobrila je pomoć BiH u iznosu od 476.000 dolara. 

MSTEO BiH je 21. maja uputilo zahtjev FAO-u za pružanje urgentne pomoći BiH za saniranje posljedica nastalih usljed katastrofalnih poplava. FAO je odobrio pomoć u iznosu od 476.000 dolara i o tome obavijestio Ministarstvo.

Pomoć je namijenjena uzgajivačima stoke u BiH pogođenim majskim poplavama, te će, u skladu sa pravilima FAO, biti realizovana u okviru projekta s čijom implementacijom će se započeti u najskorijem vremenskom periodu – istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić.

CentralnoGrijanje

Prema njegovim riječima, sredstva će prevashodno biti upotrijebljena za nabavku stočne hrane, ali i za realizaciju drugih projektnih aktivnosti, uključujući i šestomjesečno pružanje tehničke pomoći BiH u procesu obnavljanja stočnog fonda.

-Očekujemo u narednim danima da od FAO-a dobijemo projektni sporazum, te će nakon njegovog zaključenja i imenovanja projektnog koordinatora ispred BiH, otpočeti realizacija projekta pomoći – rekao je Tučić, saopćeno je iz MSTEO BiH.

(RTV Slon)