Odobrena zaduženja Federaciji za zatvaranje kolektivnih centara i ruralni razvoj

0
70

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je na prvoj redovnoj sjednici u aktuelnom mandatu odobrio zaduženje Federaciji BiH za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Odobreni iznos je 40.423.203 eura a rok za otplatu 20 godina.

Ovo zaduženje je po osnovu Okvirnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB).

Još jedno zaduženje, ali za Projekt ruralnog poslovanja, odobreno je Federaciji na ovoj sjednici. Osnov mu je Sporazum o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD).

Iznos zaduženja je 7.345.000 dolara i to je 60 posto od ukupno odobrenih 12.294.500 dolara za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

(rtv slon)