Odobren prenos sredstava na račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju prenosa sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

Riječ je o prenosu svih sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom prikupljenih po osnovu izdvajanja iz dnevne zarade zaposlenih i uplaćenih donacija (međunarodne pomoći) na račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH.

Sredstva će na račun Fonda biti prenošena najmanje jednom mjesečno, shodno dinamici njihove uplate.

CentralnoGrijanje

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

(RTV Slon)