Od ponedjeljka zdravstvene „markice“ za boračku populaciju

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donio Odluku o odobravanju aplikacije premije osiguranja za 2014. godinu za pripadnike boračke populacije.

Preuzimanje premije osiguranja za navedenu kategoriju počinje od ponedjeljka, 03.03.2014. godine.

Dinamika preuzimanja i aplikacija premije osiguranja odvijat će se u skladu sa koordinacijom između boračkih organizacija i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

CentralnoGrijanje

“Markica” premije osiguranja za 2014. godinu, aplicira se i ovjerava u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osigurane osobe.

(RTV Slon)