Od danas sastanci Plenuma građana TK po radnim grupama

0
109

Plenum građana Tuzlanskog kantona do sada je održao sedam javnih sastanaka. Uzevši u obzir sve veću zainteresovanost građana za učešće u istom, te radi bolje koncipiranih zahtjeva i prijedloga koji će biti upućeni prema Skupštini TK, usaglašene su i radne grupe Plenuma koje od danas počinju sa radom.

Raspored rada prvog sastanka tematskih radnih grupa za 16.02.2014.:

1. Kuća plamena mira, velika sala (do 50 osoba)
– obrazovanje, nauka, kultura i sport: 17:00 – 19:00 sati
– razvoj i poduzetništvo: 19:00 – 21:00 sati

2. Kuća plamena mira, okrugli sto (do 20 osoba)
– prostorno uređenje i zaštita okoline: 13:00 – 15:00 sati
– saradnja s radnicima, pravosuđe i uprava, industrija, energetika i rudarstvo: 15:00 – 17:00 sati
– unutrašnji poslovi: 17:00 – 19:00 sati

3. Dom mladih Tuzla (do 15 osoba)
– zdravstvo: 14:00 – 16:00 sati
– poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo: 16:00 – 18:00 sati

4. Dom mladih Tuzla , učionica (do 25 osoba)
– trgovina, turizam, promet i komunikacije: 14:00 – 16:00 sati
– rad i socijalna politika: 16:00 – 18:00 sati

5. Mali centar ŠGT, učionica (do 15 osoba)
– finansije: 12:30 – 14:00 sati
– boračka pitanja: 14:15 – 16:00 sati
– pravna grupa: 17:15 – 18:45 sati

(RTV Slon)