Obezbijeđeno 250 hiljada KM za JP Aerodrom Tuzla, stvoreni preduslovi za kargo saobraćaj

0
132

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj vanrednoj sjednici donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.4. – 30.6.2016. godine. Odlukom je izvršena preraspodjela sredstava u Operativnom planu za maj 2016.godine te, između ostalog, obezbijeđeno 250.000,00 KM JP Aerodrom Tuzla za stvaranje preduslova za početak kargo saobraćaja u junu ove godine.

(RTV Slon)