Obavijest za one koji organizovano žele donirati lijekove i pomoć u novoj robi

0
119

Kantonalni štab civilne zaštite obavještava sve subjekte koji organiziramo žele donirati određene lijekove i sanitetski materijal, da to ubuduće rade putem centralne apoteke Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Klinički centar će u skladu sa utvrđenim prioritetima vršiti dalju distribuciju lijekova i sanitetskog materijala.

Također, svi pravni i međunarodni subjekti koji žele organizirano uputiti humanitarnu pomoć u novoj, a ne rabljenoj robi, to mogu uputiti Kantonalnom centru za prihvat, uskladištenje i distribuciju humanitarne robe. Centar je smješten u magacinskim prostorima „INTERŠPED“ DOO Tuzla, u naselju Miladije na adresi Husinskih rudara 144 u Tuzli.

Bitno za napomenuti je da svu pojedinačnu humanitarnu pomoć, koju žele donirati građani, kao pojedinci, to i dalje mogu činiti u prostorijama opštinskih i kantonalnog crvenog krsta/križa.

 (RTV Slon)