NSRzB predlaže ukidanje kantona i jednodomni parlament u FBiH

0
116

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković Lijanović predstavio je danas na press konferenciji u Sarajevu inicijativu za izmjene Ustava FBiH, odnosno za pripremu amandmana na Ustav koji bi po njegovim riječima osim političke donijeli i ekonomsku stabilnost Federacije.

Federalna vlada, koja je u stalnom zasjedanju prolongirala je danas razmatranje ove inicijative jer nije bilo svih ministara na sjednici iako je bilo kvoruma, rekao je Lijanović.

Lijanović kaže da neće čekati Vladino izjašnjenje nego će njegova Narodna stranka “Radom za boljitak” predložiti ovu inicijativu Parlamentu Federacije po hitnom postupku.

U osnovi inicijative je potpuno ukidanje svih 10 kantona čije bi ovlasti bile prenesene na nivo Federacije BiH i općina, a općinske nadležnosti bile definirane u skladu s principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Lijanović, odnosno njegova stranka predlažu također, ukidanje Doma naroda Parlamenta  FBiH i funkcija predsjednika i dva potpredsjednika FBiH te uspostavljanje jednodomnog Federalnog parlamenta u koji bi se birali građani na direktnin izborima, formirali klubovi stranaka i klubovi naroda i gdje bi se odlučivalo većinom glasova svih izabranih poslanika. Takav parlament imao bi i mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Dopremijer Jerko Ivanković Lijanović rekao je na pres-konferenciji da bi ukidanjem svih kantona izravno bile ukinute i pozicije koje u ovom trenutku koriste novac građana – deset premijera, 95 ministara, 295 poslanika i 58 delegata.

Predviđeno je i ukidanje kompletne administracije u uredima ovih funkcionera, rekao je.

Po Lijanovićevim riječima, ukidanjem pozicija svim tim dužnosnicima dovelo bi do uštede novca građana do 500.000.000 (petsto miliona) KM godišnje, a to bi izravno koristilo za otvaranje novih radnih mjesta jačanjem domaće proizvodnje, pokretanjem infrastruktirnih projekata te poboljšanjem ukupne ekonomske slike FBiH.

“Rekonstrukcijom FBiH, jedan dio trenutno zaposlenih u kantonima i dalje bi ostao na svojim pozicijama, kao što je slučaj u školstvu, zdravstvu i policiji. Te službe i njihovi poslanici moraju nastaviti svoj posao. Svi ostali koji su trenutno zaposleni u glomaznoj administraciji neće biti bez posla jer rekonstrukcijom FBiH i ukidanjem postojećih kantona, uštedjeli bi do 500.000.000 KM i taj novac uložili u otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru”, riječi su dopremijera Federacije.

On kaže da bi prema ovoj zamisli građani Federacije imali efikasnu Vladu i Parlament umjesto sadašnje situacije u kojoj su oni (građani) u službi prevelike administracije.

Broj ministara u Vladi treba definirati Ustavnim zakonom, navodi dalje Lijanović.

Ako izvršna vlast ne bude formirana u roku, trebalo bi raspisati ponovne izbore a onima koji ne uspiju postići dogovor o formiranju vlasti oduzeti mandate, rekao je također Lijanović na pres-konferenciji.

On je naveo i da će njegova stranka inicirati Federalnom parlamentu izmjene federalnog zakona o doprinosima ako to u narednom perodu ne učini Vlada FBiH.

“U proizvodnim sektorima isplatu plaće treba osloboditi doprinosa u potpunosti”, kazao je dopremijer obrazlažući suštinu izmjena tog zakona.

(Fena)