NSDP za ukidanje kantona

0
97

Saopćenje za javnost

Novog socijaldemokratskog pokreta BiH (NSDP BiH)

 

Novi socijaldemokratski pokret BiH se pridružuje i podržava incijative o ukidanju kantona u Federaciji BiH. Time bi se smanjili veliki izdaci koji se izdvajaju za 10 premijera, 95 ministara, 295 zastupnika, 58 izaslanika i veliku administraciju.

Tim bi se sredstvima mogao značajnije pokrenuti razvoj privrede i zapošljavnja, kao i bolje zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u Federaciji BiH.

Tuzla, 15.04.2014.godine

broj: 08-04/14

Služba za informisanje NSDP BiH