Novi zakon omogućava povećanje kazni iz oblasti poreza, radnih odnosa, zaštite na radu

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva pravde o primjeni Zakona o prekršajima.

S tim u vezi, Vlada je zadužila sva federalna ministarstva da u roku od 15 dana analiziraju usklađenosti kaznenih odredaba zakona iz njihove nadležnosti s odredbama Zakona o prekršajima.

Na osnovu analiza, ministarstva trebaju izraditi prijedloge izmjena i dopuna tih zakona, te ih dostaviti Vladi radi upućivanja u daljnju zakononsku proceduru. Naime, stupanjem na snagu Zakona o prekršajima nastala je obaveza nadležnih organa da, u roku od šest mjeseci, usklade propise kojima se regulira visina novčanih kazni u prekršajnom postupku s visinom propisanom u odredbi člana 22. Zakona o prekršajima.

CentralnoGrijanje

Osnovna intencija Zakona o prekršajima je povećanje raspona novčanih kazni u prekršajnom postupku. Cilj je suzbijanje negativnih društvenih pojava koje su se ogledale u kršenju propisa iz različitih oblasti, a sve zbog niskih kazni za počinjene prekršaje.

Stupanjem na snagu novog zakona stvoreni su normativni uvjeti za povećanje kazni, a posebno iz oblasti poreza, carina, finansija, zaštite okoliša i koncesija, radnih odnosa i zaštite na radu. Kako bi Zakon o prekršajima ostvario svoje puno dejstvo, potrebno je u što kraćem roku pristupiti usklađivanju, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

(Fena)