Novi Zakon o radu FBiH donio i nove kaznene mjere

0
230

Problemi prilikom donošenja novog Zakona o radu FBiH odrazili su se i na rad Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, javlja RTV TK.

Novi zakon donio je novine poput promjene iznosa kazni a u zakon je uvedena i kazna za nezakonito zaposleno zatečeno lice za koje je određena kazna od 100 do 300 KM. Milica Petrović, glavna kantonalna inspektorica za rad, zaštitu na radu i socijalnu zaštitu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla navodi da je tokom perioda 1.januar – 30.april ove godine Inspekcija rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla obavila 1254 inspekcijska nadzora. Od toga je izdato 424 mjere odnosno rješenja o otklanjanju nedostataka i rješenja o uklanjanju zatečenih lica koja nisu radno angažovana u skladu sa Zakonom o radu. Dodaje da su se promjene radnog zakonodavstva odnosno usvajanje novog Zakona o radu u FBIH koje je bilo praćeno komplikacijama odrazili i na rad inspekcije rada.Novi Zakon donio je novine poput one da se ne kontrolišu više samo ugovori o radu već i prijave na obavezno osiguranje – dodaje glavna inspektorica za rad. Pri tome su mijenjane i kaznene odredbe Zakon. Primjera radi, za odgovorno lice, propisana je kazna od 500 do 2000 KM, a za fizičko od 200 do 1000 KM. U novi zakon ugrađena je i odredba o kažnjavanju nezakonito zaposlenog lica koje je zatečeno i to novčanom kaznom od 100 do 300 KM.