Novi iskorak saveza “Organsko FBiH” u EU

0
139

Savez udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine “Organsko FBiH” nastavlja sa aktivnostima umrežavanja organskih proizvođača na prostoru jugoistočne Evrope. U proteklom periodu predstavnici saveza “Organsko FBiH”, kao što su i  najavljivali, učestvovali su u aktivnostima razvoja organskog pokreta na prostorima jugoistočne Evrope te su na sajmu BIOFACH ( Nurnberg, Njemačka) sa predstavnicima iz regiona jugoistočne Evrope održali osnivačku skupštinu SEEON-a (Organska mreža jugoistočne Evrope).

Zemlje onivači su : Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Makedonija i Albanija, uz podršku udruženja BIO-LAND (Berlin),  sa  sjedištom u Berlinu, gdje će i sjedište SEEON-a biti.

– Bez obzira na nepostojanje zakona o organskoj proizvodnji na području Bosne i Hercegovine, kao ni poticaja od federalnih vlasti za organsku proizvodnju, mi smo prinuđeni da ovaj vid proizvodnje razvijamo po standardima i regulativi Evropske unije. Naši zahtjevi bit će upućeni  prema svim institucijama vlasti u FBiH, a to je da se organska proizvodnja uvrsti u poticaj za 2014. godinu,da se  zakon o organskoj proizvodnji stavi u proceduru, da se omogući podrška projektima koje finansira EU  i  da se organska proizvodnja uvrsti u strateške ciljeve razvoja ruralnih područa FBiH, kako bi ovaj vid proizvodnje o kome se jako puno govori kao mogućnosti i razvojnoj  šansi Bosne i Hercegovine, dobio šansu da se razvija – kazao je predsjednik Saveza “Organsko FBiH” Sejad Herceg.

Realizacijom ovih zahtjeva bi se, kako ističe,  takođe, stvorila trenutno nepostojeća, a neophodna infrastruktura, za organizovan, profesionalan i efikasan pristup, prije svega, međunarodnim fondovima, čime bi cijeli sektor postajao sve više samoodrživ i sve manje  zavisio od budžetskih sredstava.

(Fena)