Nova radna mjesta odobrena od strane Vlade TK

Vlada TK je dala saglasnost za prijem jednog državnog službenika odnosno stručnog saradnika za socijalno statusna pitanja na neodređeno radno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja.

Razmatrana je i podržana potreba za popunu upražnjenog radnog mjesta putem javnog konkursa i to stručnog saradnika za finansijsko-računovodstvene poslove u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona.

CentralnoGrijanje

(RTV Slon)