Nismo obučeni za suzbijanje nemira!

0
114

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) oglasila se danas saopćenjem za javnost u povodu javnog prozivanja zbog neangažiranja za vrijeme protestnih okupljanja u Federaciji BiH i napada na zgradu Predsjedništva BiH. Prema važećoj zakonskoj regulativi  osiguranje javnog reda i mira na prostoru BiH u isključivoj je nadležnosti entitetskih i kantonalnih MUP-ova, odnosno Policije Brčko Distrikta BiH, a u ovom slučaju MUP-a Kantona Sarajevo, te Federalne uprave policije (FUP). – navode iz SIPA-e.

Kako se dalje navodi, osiguravanje zgrade Predsjedništva BiH, u kojoj su smješteni članovi Predsjedništva, predsjednik Federacije BiH i dva potpredsjednika, u isključivoj je nadležnosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (članovi Predsjedništva), odnosno Federalne uprave policije – FUP (predsjednik Federacije i potpredsjednici).

– Ovakvoj tvrdnji ide u prilog i činjenica da je FUP dan prije protesta, 6.2.2014. godine, formirao krizni štab, što je potvrda da su za stanje javnog reda i mira u FBiH isključivo odgovorni Federalni MUP i kantonalni MUP-ovi, te da su imali zadatak da spriječe eventualna nezakonita postupanja građana za vrijeme protesta, te počinjenje materijalne štete – navodi se.

Iz SIPA-e podsjećaju da su nakon formiranja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (Direkcija) sve ingerencije koje se odnose na fizičku i tehničku zaštitu osoba, objekata i druge imovine na državnom nivou prešle u nadležnost ove institucije, što se odnosi i na zgradu Predsjedništva BiH.

– U skladu sa „Odlukom o preuzimanju poslova, objekata, sredstava za rad i zaposlenih između Ministarstva sigurnosti BiH, SIPA-e i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH“ (Službeni glasnik BiH, broj: 94 od 15.11.2010. godine) Vijeća ministara BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH preuzela je ljudske i materijalne resurse SIPA-e u dijelu koji se odnosi na organiziranje i provođenje fizičke i tehničke zaštite osoba i objekata organa BiH i diplomatsko-konzularnih predstavništava koji se posebno štite – pojašnjavaju iz SIPA-e.

Preciziraju da je rok za okončanje aktivnosti u vezi sa preuzimanjem poslova, objekata i zaposlenih, te zvanična primopredaja, bio je 31.12.2010. godine, navodeći da je Direkcija 1.1. 2011. godine započela samostalno obavljati poslove iz svoje nadležnosti, odnosno poslove zaštite osoba i objekata, što uključuje i zgradu Predsjedništva BiH.

Iz SIPA-e napominju da je tada u Direkciju prešlo čak 758 zaposlenih SIPA-e, od čega 743 policijska službenika.

– Želimo naglasiti da u skladu sa propisanim nadležnostima, i zgradu sjedišta Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, kao i regionalne urede SIPA-e u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banjaluci, osiguravaju pripadnici Direkcije, jer je to isključivo u nadležnosti ove institucije – navodi se.

U SIPA-i smatraju da je na osnovu navedenog, nedvosmisleno jasno da nakon formiranja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, SIPA nema nikakve zakonske nadležnosti za postupanje kada je u pitanju ova oblast.

Nadalje navode da u skladu sa Zakonom o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, poslovi iz nadležnosti SIPA-e su: sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zločina, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

U nadležnosti SIPA-e je i spriječavanje finansijskog kriminala kao i zaštita svjedoka, što je javnosti prezentirano brojnim operativnim akcijama SIPA-e u borbi protiv organiziranog kriminala, a jedna takva akcija realizirana je na osnovu naredbe Suda BiH i u vrijeme protesta na području Zeničko-dobojskog kantona, za šta je SIPA zaprimili veliki broj pohvala građana BiH.

U skladu sa Zakonom o SIPA-i, Jedinica za specijalnu podršku SIPA-e pruža podršku isključivo organizacionim jedinicama SIPA-e prilikom obavljanja mjera i radnji iz njene nadležnosti, osiguravajući dodatnu policijsku taktiku, opremu i osoblje, te obavlja najzahtjevnije i najsloženije taktičke i operativno-tehničke policijske radnje, primjenjujući pri tome policijska ovlaštenja u visokorizičnim situacijama.

Ova jedinica, kako se navodi, nije namijenjena, niti su njeni pripadnici osposobljeni i obučeni za kontrolu masa i suzbijanje nemira. Odmah nakon saznanja za protestna okupljanja građana u Federaciji BiH i za materijalne posljedice, a na osnovu informacija koje je SIPA zaprimila, direktor SIPA-e izdao je naredbu o angažiranju svih obavještajnih kapaciteta, s ciljem prikupljanja relevantnih podataka i njihovog blagovremenog dostavljanja nadležnim policijskim organima u BiH.

– U vezi sa izjavama direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača, koje je dao određenim medijima, a u kojima je izvještaje o počinjenom krivičnom djelu koje je SIPA protiv njega podnijela Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo okvalificirao kao „specijalni rat“, radi objektivnog i istinitog informiranja javnosti, ističemo da se radi o prijavama zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja -navode iz SIPA-e.

Kako se dalje navodi, radi se o nezakonitom uzimanju sredstava iz budžeta Federacije BiH po osnovu naknada koje nemaju karakter plate, na ime troškova smještaja i naknade za režijske troškove, čime je Lukač, na osnovu visine naknade koju je nezakonito primao, sebe svrstao u kategoriju ministara u Vladi FBiH.

– Druga prijava se, također, odnosi na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja zbog utvrđenih nezakonitih radnji u vezi sa radnim stažom Dragana Lukača, odnosno na nezakonito brisanje radnog staža – navodi se.

Iz SIPA-e navode da se krajnji cilj neosnovanih napada na ovu agenciju može kvalificirati kao pokušaj da se odgovornost i neuspjeh u zaštiti imovine, te propusti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i FUP-a prenesu na druge agencije, konkretno na menadžment SIPA-e, kao i da se na ovaj način skrene pažnja sa postupka koji se vodi protiv Dragana Lukača.

– Posebno ističemo da prijave protiv g. Lukača nisu rezultat operativnih aktivnosti SIPA-e, niti je istragu inicirala ova agencije, nego je pokrenuta na osnovu prijave visokopozicioniranih policijskih službenika FUP-a protiv Lukača, na osnovu čega SIPA, postupajući po naredbama Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, provodi višemjesečnu istragu, koja je već rezultirala podnošenjem pomenutih izvještaja 23.decembra 2013.godine – navodi se u saopćenju.

Nadalje se navodi da SIPA djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili udruženja, bilo kojeg konstitutivnog ili drugog naroda u BiH.

U tom kontekstu iz SIPA-e odbacuju “sve političke ocjene i procjene koje dolaze od strane policijskih službenika, a koje u konkretnom slučaju nemaju uporište u zakonu”.

Ova agencija u okviru svoje nadležnosti preduzima sve potrebne mjere i radnje s ciljem pružanja zaštite svim građanima u BiH, te unapređenja njihovog osjećaja sigurnosti i povjerenja u sigurnosni sistem, saopćeno je iz SIPA-e.

(Slobodna Bosna)