Niko neće da montira respiratore koje je nabavila Srebrena malina

Niko neće da montira respiratore koje je nabavila Srebrena malina

RSD Sloboda

Komisija za javne nabavke, formirana na zahtjev direktora Federalne uprave civilne zaštite, počela je sa otvaranjem ponuda za montiranje i zakonsku verifikaciju respiratora, ranije nabavljenih putem firme “Srebrena malina”.

Jedna ponuda za zakonsku verifikaciju respiratora je stigla, dok nema ponuda za montiranje i puštanje u rad, saznaje BHRT.

RMU Banovići

Verlab d.o.o Sarajevo dostavio je ponudu za zakonsku verifikaciju respiratora iz Kine. Vrijednost ugovora procijenjena je na 40.000 KM bez PDV-a. Ponuđač je ponudio 34.200 KM bez PDV-a, dok ukupna cijena sa PDV-om iznosi 40.014 KM.

Pošto zakonska verifikacija dolazi nakon što respiratori budu pušteni u rad, procedura javne nabavke moraće biti ponovljena.

Kako se na tender niko nije prijavio, stvoreni su uslovi za otvaranje pregovaračkog postupka sa serviserima iz zemalja okruzenja i EU, jer u BiH ne postoji serviser koga je ovlastila kineska firma koja je proizvela respiratore.

“Javnu nabavku ćemo svakako morati ponoviti, e sad u kom obliku vidjećemo. Najvjerovatnije, po svemu sudeći, da su se stekli uslovi da se ta javna nabavka provede pregovaračkim postupkom, s obzirom da je ovo otvoreni postupak a da se niko nije javio. Ispitaćemo tržište i kontaktirati sve firme koje bi mogle ispuniti te poslove, uputiti poziv i očekivati njihove ponude i onda tim pregovaračkim postupkom probati nači dobavljača”, rekao je v.d. direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović.

Federalna uprava civilne zaštite raspisala je 18. avgusta tender za montiranje i puštanje u rad stotinu respiratora koji su nabavljeni preko firme “Srebrena malina”.

Vrijednost ugovora procijenjena je na 150 hiljada maraka bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponuda je istekao danas.

Podsjetimo, Tužilaštvo BiH provodi istragu radi utvrđivanja eventualnih nezakonitosti tokom nabavke ovih uređaja.

(BHRT)