Nepravilna ishrana, pušenje i stres vodeći faktor rizika za zdravlje

Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH u 2012. godini sadrži najvažnije pokazatelje o zdravstvenom stanju stanovništva FBiH, kao i pokazatelje o radu zdravstvenih ustanova, za razdoblje od 2008. do 2012. godine.

Vodeći faktori rizika po zdravlje stanovništva FBiH su nepravilna ishrana, pušenje, konzumacija alkohola, droga i psihotropnih supstanci, fizička neaktivnost i stres, što je povezano s razvojem bolesti srca i krvnih sudova, te malignih oboljenja kao vodećih uzroka smrti.

Polazeći od činjenice da očuvanje i unapređenje zdravlja predstavlja prioritetnu aktivnost, zdravstveni sektor je u suradnji sa drugima, poduzeo brojne sistemske intervencije, kao što je donošenje zakona i podzakonskih akata koji tretiraju ovu problematiku, te inteziviranje revizije i reforme zdravstveno-informacionog sistema, unapređenje statistike, kao i razvoj registara malignih neoplazmi i dijabetesa.

CentralnoGrijanje

Također, nastavljena je implementacija periodičnih populacionih istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva i faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih i zaraznih oboljenja, kao i provođenje aktivnosti iz Akcionog plana za hranu i ishranu, programa promocije dojenja, prevencije kod deficitarnih poremećaja i programa prevencije anemija zbog nedostatka željeza.

Putem zavoda za javno zdravstvo poduzete su i intervencije na jačanju programa prevencije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usmjerene na promociju zdravlja i prevenciju faktora rizika.

(RTV Slon)