Neophodno povećati disciplinu u trošenju budžetskih sredstava

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH konstatovala je da angažovanje vanjskih saradnika i nepoštovanje procedura javnih nabavki predstavljaju najčešće razloge za izricanje revizorskog mišljenja sa rezervom za finansijsko poslovanje institucija BiH u 2013. godini.

Razmatrajući revizorske izvještaje za sedam institucija kojima je Kancelarija za reviziju institucija BiH izrekla mišljenje sa rezervom za finansijsko poslovanje u 2013. godini, Komisija je ocijenila da je neophodno da se poveća stepen izvršenja revizorskih preporuka kako bi se povećala disciplina u trošenju budžetskih sredstava.

Komisija ističe da pojedine institucije više godina zaredom dobijaju revizorsko mišljenje sa rezervom, zbog čega je zamjenik predsjedavajućeg Komisije Boško Tomić ocijenio da je potrebno da odgovorni u tim institucijama snose posljedice.

Najviše rasprave izazvali su revizorski izvještaji za Ministarstvo odbrane BiH i Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka.

Predstavljajući revizorski izvještaj za Ministarstvo odbrane Tomić je podsjetio da ovo ministarstvo troši jednu trećinu budžeta BiH.

 On je istakao da je revizija konstatovala da Ministarstvo odbrane u 2013. godini nije realizovala 10 preporuka Kancelarije za reviziju izrečenih u 2012. godini, što, smatra, predstavlja dovoljan razlog za negativno mišljenje, a ne mišljenje sa rezervom.

Obraćajući se prisutnima zamjenik generalnog revizora BiH Božana Trninić objasnila je da su ona i drugi zamjenik Dževad Nekić izdvojili mišljenje u slučaju Ministarstva odbrane uz ocjenu da on nije istinit.

CentralnoGrijanje

Trninićeva je sugerisala Parlamentarnoj skupštini BiH da se razmisli o izmjeni i dopuni ili izradi novog zakona o reviziji kako bi se obezbijedilo da profesionalnost bude osnova rada Kancelarije za reviziju institucija BiH.

U raspravu se uključio i generalni revizor BiH Milenko Šego, koji tvrdi da je u Ministarstvu odbrane ostvaren veliki napredak u finansijskoj disciplini u odnosu na prethodne godine.

Prilikom rasprave o revizorskom izvještaju za Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka navedeno je da je jedan od razloga za revizorsko mišljenje sa rezervom taj što izbor ponuđača za nabavku elektronske lične karte i vozačke dozvole nije proveden u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Direktor Agencije Siniša Macan rekao je da je Savjet ministara BiH postupak ove nabavke izuzeo iz Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je danas razmatrala i izvještaje sa rezervom koje su dobili Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Centar za uklanjanje mina u BiH te Uprava za indirektno oporezivanje.

(Srna)