Nemoć: Mercedes V12 vs. Jaguar V8

Evo jedan zanimljiv ogled. Mercedes Sl600 protiv Jaguara XKR Couope. Mečka je sa V12 motorom, Jaguar sa V8,…

Podaci su na fotografiji, uz prilog koji slijedi.

CentralnoGrijanje


(automotosvijet.com)