Nastava i ispiti na fakultetima se nastavljaju 26. maja!

0
110

Obzirom da je značajan broj studenata Univerziteta u Tuzli sa prebivalištem na području ugroženom poplavama i klizištima, te zbog toga  nisu u mogućnosti prisustvovati redovnim aktivnostima na fakultetima, nastava i ispiti na sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli odgađaju se do 25. maja. Redovne nastavne i ispitne aktivnosti će se  nastaviti u ponedjeljak, 26. maja 2014. godine.       (RTV Slon)