Nakon poplava stanje u TK se stabilizuje

Stanje na poplavama zahvaćenom području se polako stabilizuje. Voda se povlači sa poplavljenih površina.

Trenutno se pod vodom nalazi još oko 100 Ha poljoprivrednog zemljišta na području općine Doboj Istok i oko 70 Ha poljoprivrednog zemljišta na području općine Gračanica.

Ekipe civilne zaštite rade na sanaciji šteta nastalih poplavama i klizištima kao i na raščišćavanju i ospobljavanju lokalnih puteva.

CentralnoGrijanje

Na području općine Teočak prijavljeno je aktiviranje klizišta u naslju Uzunovići. Na području općine Tuzla evidentirano je više aktiviranja starih klizišta.

(RTV Slon)