Nabavka opreme za domove zdravlja u TK s ciljem informatizacije zdravstva

0
162

Za Dom zdravlja Tuzla je, s ciljem informatizacije zdravstvenog sistema, već nabavljena neophodna informatička oprema.

U drugoj fazi projekta informatičku opremu, potrebnu za informatizaciju i umrežavanje će dobiti i ostali domovi zdravlja sa područja TK“, istakao je Kemal Kačapor, Konsultant za informacijske tehnologije  u federalnom ministarstvu.

BH Telekom će, kao partner u realizaciji,investirati određeni dio sredstava u implementaciju Projekta, a odlučeno je da će ta sredstva biti uložena na području našeg kantona.

Peta faza Projekta jačanja zdravstvenog sektora, odnosno rekonstrukcija i opremanje sedam ambulanti porodične medicine u općinama Tuzla, Čelić, Kalesija i Sapna kao i informatizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uspostava sistema monitoringa i evaluacije, bile su tema jučer održanog sastanka predstavnika Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva zdravstva sa direktorima domova zdravlja sa područja našeg kantona i direktorima Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo, a kojem su prisustvovali i predstavnici BH Telekoma.

Sastanku, koji je na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva, organiziralo Ministarstvo zdravstva TK, su, osim direktora i spomenutih predstavnika federalnog ministarstva, prisustvovali i ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Nermina Hadžigrahić sa saradnicima i Vildana Doder, Pomoćnica federalnog ministra.

(RTV Slon)