Na sceni je završna faza podjele ekonomskog prostora BiH!

0
75

Uoči sjednice Pododbora za trgovinu, industriju, carine i porez Evropske komisije, koja će biti održana u Briselu 26. februara, prof. dr. Duljko Hasić, ekonomski analitičar, upozorava da Bosni i Hercegovini ozbiljno prijeti urušavanje jedinstvenog tržišta i podjela ekonomskog prostora, što direktno može imati posljedice po suverenitet države!

Hasić, naime, potcrtava da u posljednja tri mjeseca institucije RS intenzivno provode aktivnosti na usvajanju legislative u vezi sa vanjskotrgovinskom politikom koja je u nadležnosti države BiH odnosno Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

– Na ovaj način bukvalno se otimaju nadležnosti države koje su joj dodijeljene Ustavom. Također, ruši se kompletan sistem infrastrukture kvaliteta koji je uređen sa 15 državnih zakonskih akata donesenih u redovnoj proceduri i još 22 akta, tj. naredbe, koje trebaju biti donesene preuzimanjem direktiva Evropske unije – ističe Hasić.

Napominje da će, kao rezultat ovih aktivnosti, doći do podjele tržišta BiH na dva dijela, na kojima se primjenjuju različite pravne norme, odnosno bit će stvorena svojevrsna konfederacija tržišta.

Ustavni sud BiH je, podsjeća Hasić, u sličnim slučajevima preuzimanja nadležnosti države od entiteta donosio presude i uspostavio sudsku praksu, odnosno zauzeo principijelno stanovište u sudskoj odluci broj 14/04.

– Na ovaj način RS narušava i principe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju odnosno direktno se ruši evropski put BiH, te bi u vezi s ovom problematikom relevantni domaći predstavnici pred Ustavnim sudom BiH trebali pokrenuti pitanje ustavnosti navedenih aktivnosti RS, te o svemu upoznati i međunarodne faktore, posebno OHR i Evropsku komisiju, te zatražiti zaštitu – smatra Hasić.

Nažalost, prema Hasićevom mišljenju, više od pola posla rušenja jedinstvenog tržišta i podjele ekonomskog prostora BiH je već završeno.

– Na teritoriji BiH već potpuno odvojeno funkcioniraju dva tržišta kapitala, dva registra vrijednosnih papira, dvije berze, dvije regulatorne agencije u oblasti bankarstva – kaže Hasić.

Udar na suverenitet države?

Hasić poteze RS ocjenjuje kao nasilno rušenje jedinstvenog tržišnog prostora, te se pita šta iza svega stoji.

– Eventualna legalizacija navedenih aktivnosti praktično znači uspostavljanje stanja i odnosa na tržištu i u ekonomiji BiH koji su skoro isti kao odnosi na relaciji Srbija – Kosovo, tj. zasnovani su na pristupu dva neovisna ekonomska sistema. U ovom kontekstu postavlja se krupno pitanje – šta znači ovako nasilno rušenje i podjela jedinstvenog tržišta BiH, te da li se u pozadini nalazi ubrzano realiziranje podjele Bosne i Hercegovine – pita se Hasić.

Šta sve usvaja RS, a u nadležnosti je BiH

– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti

– Naredba o neautomatskim vagama

– Zakon o nadzoru kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

– Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

– Zakon o nadzoru nad tržištem

–  Zakon o vanjskotrgovinskoj politici

(Vijesti.ba/Avaz)