Na novu Esencijalnu listu lijekova TK uvršteno pet bh. farmaceutskih kompanija

0
207

Iako je prethodna esencijalna lista lijekova TK etiketirana kao lista koja isključivo štiti domaću proizvodnju, ona to nije bila. Naime, na prethodnoj listi bili su zastupljeni lijekovi samo tri bh. farmaceutske kompanije, dok su na novoj Esencijalnoj listi lijekova koju je danas usvojila Vlada TK uvršteni svi domaći proizvođači lijekova koji su zadovoljili kriterije Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Prethodni period Komisija, koju su sačinjavale stručne osobe iz Ministarstva, primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, radila je na izradi nove Esencijalne liste lijekova TK. Vlada TK je po riječima resornog kantonalnog ministra prva u Federaciji koja je svoju esencijalnu listu u potpunosti uskladila sa federalnom. Udio lijekova domaćih farmaceutskih kompanija je 40 posto, dok preostalih 60 posto otpada na strane proizvođače lijekova. Tuzlanski kanton koštat će 38 miliona KM.

„Svi oni koji su dobili poziv za učešće u Esencijalnoj listi, a to su sve farmaceutske kuće koje prometuju svoje lijekove u BiH a njih je 135. Znači svi oni koji su ispunili uslove koje je tražila komisija i koje nalaže zakon su uvršteni u listu. Bilo je slučajeva onih koji nisu. Istaći ću i da je bilo i onih koji nisu, ali da su svi domaći, odnosno da domaći lijek nije izostavljen.“, istakao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Informatizacija zdravstva TK koja je pred nama, a koja će biti okončana do kraja godine, još jedan je način uspostavljanje kontrole izdavanje lijekova na recept, istakao je ministar.