Na današnji dan potpisan rodni list bosanske državnosti

Na današnji dan prije 825 godina potpisana je Povelja bosanskog bana Kulina napisana 29. avgusta 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom, prenosi bh. novinska agencija Patria. Ovaj dokument najstariji je dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument ali i jedan od najstarijih državnih dokumenata kod svih južnoslavenskih naroda i država.

Ovom Poveljom Dubrovčanima je bila omogućena nesmetana trgovina u tadašnjoj Bosni bez ikakvih ograničenja.

– U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ. Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli – navedeno je u Povelji.

Vrijednost ovog dokumenta za bosansku srednjovjekovnu historiju je nemjerljiva. To je prvi poznati dokument izdat od strane jednog bosanskog vladara vladaru, tj. knezu druge države.

CentralnoGrijanje

Njen značaj ogleda se u dva područja: historiji bosanske državnosti i historiji bosanskog jezika. Zato se može reći da je Kulinova povelja “rodni list” bosanske državnosti. Iz njenog sadržaja jasno se može uočiti činjenica da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara, mada o tome postoje dokazi i iz 10. stoljeća (djelo „O upravljanju carstvom“ bizantijskog cara Konstantina Porfirogeneta koji spominje Basanu/Bosnu).

Povelja Kulina bana očuvana je u tri primjerka. Dva se nalaze u Dubrovniku i danas, a treći primjerak, ukraden u 19. vijeku, nalazi se u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti u Sankt Petersburgu u Rusiji. Mnogi smatraju da je to original među poznatim primjercima. BiH je uputila zahtjev za njeno vraćanje, ali je Rusija odbila zahtjev, jer smatra da Povelja Kulina bana, kao drugi dokument Slavena po starosti, jednako pripada i njihovoj historiji.

(Patria)