Muslimani večeras obilježavaju odabranu noć Lejletul-Miradž

Muslimani širom svijeta večeras će dolaskom akšam namaza, obilježiti jednu od mubarek noći Lejletul-Mi’radž.

Lejletul-Mi’radž je noć o kojoj govore i Kur’an i Hadis, a pod ovom odrednicom podrazumijevaju se Isra (ponoćno putovanje od Mekke do Kudsa u Jerusalemu) i Mi’radž (uzdignuće Božijeg poslanika do Sidretul-muntehaa), koji su se dogodili u istoj noći.

U Islamskoj tradiciji, Isra i Miradž  su dva dijela putovanja koje je Muhammed s.a.v.s. imao u jednoj noći, oko 621 god.. Mnogi islamski učenjaci smatraju da se to putovanje dogodilo fizički, dakle i dušom i tijelom, dok drugi smatraju da se desio samo kao duhovno putovanje (astralno). Ukratko je to putovanje opisano u Kur’anu u suri koja nosi naziv Al-Isra (noćno putovanje).

Isra

U hadisima se prenosi da je Muhammed s.a.v.s. odmarao u blizini Kabe u Meki, kada mu je došao melek Džibril (Gabriel) i doveo mu krilatu životinju Buraka. Burak je tada odveo na svojim leđima Muhammeda s.a.v.s do “Hrama dalekog” . Lokacija ovog Hrama nije navedena u Kur’anu, ali po Hadisima, to je Mesdžid-al-Aqsa u Jerualimu. Tu je Muhammed s.a.v.s predvodio molitvu svim prijašnjim Poslanicima (isra) a zatim uzjahao Buraka ponovo.

Miradž

U drugom dijelu putovanja Muhammed s.a.v.s je odveden na putovanje kroz sedam nebesa. Na svakom od njih je pričao i susreo se sa nekim od prijašnjih poslanika kao što su : Ibrahim , Musa  i Isa , a zatim ga je Džibril odveo do božijeg prijestolja (Arš) gdje se Muhammed s.a.v.s susreo sa Allahom.

Nakon što se Muhammed s.a.v.s vratio u Meku i ispričao svoj doživljaj , većina stanovnika Meke mu nije vjerovala, čak i njegovi dotadašnji sljedbenici su se pokolebali i izrazili sumnju. Tada je Ebu Bekr, Muhammedov s.a.v.s prijatelj rekao:”Čudite se da je Muhammed s.a.v.s u jednoj noći otputovao do Mesdžid-Al-Aksa i nazad? Pa ja sam mu povjerovao i više od toga a to je da prima Objavu sa nebesa.”.

Na Miradžu je Poslanik uzdignut na najviše nebo i boravio je u blizini Uzvišenog Gospodara, prekoračivši granicu koju nije dopušteno prekoračiti ni samim melekima. Tu je vidio znamenja koje ljudsko oko nije vidjelo, niti će vidjeti do Sudnjeg dana. Kur’an to potvrđuje riječima: “A vidio Ga je i drugi put, kod Sidretul-muntehaa, kod nje je džennetsko prebivalište. Kad je Sidru prekrivalo ono što je prekrivalo, pogled mu nije skrenuo niti je prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja Gospodara svoga.” (En-Nedžm).

Na Mi’radžu je Poslaniku objavljen propis o namazu koji je, prema njegovim riječima, “Mi’radž (duhovno uzdignuće) muslimana”, a objavljena su mu i tri posljednja ajeta sure El-Bekare.

Prema povijesnim izvorima, ovaj događaj se zbio u jednom od najtežih perioda Muhammedovog, a.s., poslanstva, neposredno nakon senetul-huzna (godine tuge) u kojoj je Poslanik izgubio dva najveća oslonca, pomagača i zaštitnika među ljudima, h. Hatidžu i Ebu Taliba. Poslije tog gubitka, Poslanik je išao u Taif da tamošnje stanovnike pozove u islam, ali umjesto pristanka protjerali su ga kamenicama i pogrdama. U tim trenucima Poslanik je tražio zaštitu od Najvećeg Zaštitnika i Allah, dž.š., ga je obradovao Israom i Mi’radžom. Cijeli ovaj događaj je precizno izložen i do u detalje objašnjen u brojnim hadisima i povijesnim djelima.

Nije precizno zabilježeno kada je bila noć Israa i Mi’radža. Sigurno je da je bila prije Hidžre, bez daljnjeg preciziranja, ali je pretpostavka da je to 26. noći mjeseca redžeba.

Muhammed, a.s., je na Miradžu razgovarao s Uzvišenim Allahom bez posrednika. Tom su prilikom Vjerovjesniku, a.s.,objavljena posljednja dva ajeta sure El-Bekere, naređeno obvaljanje pet dnevnih namaza i podareno pravo šefaata. Muhammed, a.s., je na Miradžu vidio Džennet i Džehennem i njihove stanovnike. Vidio je druga znamenja koja su mu Allahovim dopuštenjem pokazana. Svaki vjemik nastoji da doživi miradž, svoje duhovno uzdignuće, koje će zapravo bili njegovo duhovno rađanje. I kao što je Vjerovjesnik, a.s., na Miradžu razgovarao s Allahom, dž.š., tako i svaki vjemik u namazu razgovara s Allahom i uzdiže se iznad ovog materijalnog svijeta u svijet Allahove blizine. Zato je namaz mi’radž vjenika.