MUP TK: Objavljena Konačna rang lista za početni čin policajac

0
129

Ministrastvo unutrašnjih poslova TK objavilo je Konačnu rang listu kandidata koji će biti upućeni na pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „policajac“.

Na osnovu člana 53.b. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07, i 16/11), a u vezi sa članom 19. i članom 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 21.10.2015.  godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 60, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje konačnu listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji su aplicirali za početni čin „policajac“ – kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, koji će biti upućeni na pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „policajac”, koju možete preuzeti ovdje.

(Objektivno.ba)