Modernizacija grada: Zenica danas ima 14 kružnih tokova i modernu saobraćajnicu

0
50

Izgradnjom Glavne gradske magistrale (GGM) u Zenici, na mjestima raskrsnica, izgrađeni su kružni tokovi koji su gradu čelika dali novu dimenziju i modernizaciju saobraćajne infrastrukture.

U sklopu projekta izgradnje Glavne gradske magistrale izgrađeno je i 14 kružnih tokova čime su iz upotrebe izbačeni semafori. Iako su kružni tokovi isprva predstavljali problem, učesnici u saobraćaju su se već navikli na njihovo korištenje. Upravo kružni tokovi te pretvaranje dijela magistralne ceste M-17, koja prolazi kroz grad, u gradsku saobraćajnicu omogućit će kružni saobraćaj u gradu čime će se smanjiti gužve i poboljšati protok saobraćaja.

Direktor Izvršne agencije za izgradnju GGM-a Mirsad Heleg u razgovoru za Klix.ba je kazao kako su izgradnjom kružnih tokova poboljšani svi aspekti saobraćaja u Zenici.

“U projekat smo krenuli prvo sa pet kružnih tokova, te smo kasnije nakon analize ustanovili da pružaju bolji protok saobraćaj i predstavljaju poseban ukras u gradu, a tu svakako postoje i drugi aspekti koji su poboljšani izgradnjom kružnih tokova u sklopu i van Glavne gradske magistrale”, izjavio je Heleg.

On je još dodao da je sigurnost pješaka ali i vozača korištenjem kružnih tokova podignuta na veći nivo.

“Iako kružni tokovi imaju više konfliktnih tačaka, praksa je do sada pokazala da imamo manji broj saobraćajnih nezgoda, a i ako se dogode, posljedica je uglavnom manja materijalna šteta. Kružni tokovi su sigurniji i za pješake jer je brzina ulaska u kružni tok ograničena na 30 kilometara na sat”, dodao je Heleg.

U proteklom periodu kružni tokovi su ukrašeni i sezonskim cvijećem te žbunjem i grmovima koji ukrašavaju grad, a imaju i duže trajanje.

Do sada je u Zenici izgrađeno 3.250 metara gradske magistrale, a uskoro će biti finalizirana i treća faza projekta izgradnje GGM-a od kružne raskrsnice Express restorana do novoprojektovane kružne raskrsnice na raskrsnici Blatuša-Stacionar. U narednom periodu očekuje se i početak izgradnje vanjske dionice GGM-a čija će dužina iznositi 4.480 metara.

(klix)